Om oss

OM AKMG

AeroKlubben Modell i Göteborg

 

Är Sveriges äldsta, och mest anrika modellflygklubb.

Klubbens rötter sträcker sig bakåt i tiden till 1921 då AKG (Aeroklubben i Göteborg) startade en modellverksamhet, som sedan har hållit i sig genom åren.

Idag är klubben aktiv på Torslanda gamla flygfält.

HISTORIA

 

För den historieintresserade kommer ett utdrag ur boken

Aeroklubbens 60 år på Torslanda.

 

"Den 4 juni 1921 ändrade KSAS i Stockholm namn till Kungliga Svenska Aeroklubben och samma dag tog sig även lokalavdelningen i Göteborg benämningen Aeroklubb.

Detta år ville klubben visa att man inte enbart verkade för etablissemanget utan också för återväxten inom flyget.

 

En modellflygverksamhet startade då under ledning av Nils Ericsson.

Detta skulle så småningom leda till att en självständig klubb bildades på trettiotaletmed anslutning till Aeroklubben. Två ingenjörer, Rolf Eriksson och Erik Bergendahl, blev snabbt aktivt engagerade i undervisning och demonstrationer.

 

Klubben gav ut en handbok, 'Flygmodellen, dess konstruktion och tillverkning' och den 12-18 december arrangerade man sin första utställning i Göteborg.

Trädgårdsföreningen hade blivit vald som den lämpligaste för de modeller och fotografier man ställde ut. Ett par armeflygmaskiner hade man också lyckats få låna."

 

Modellflyg på Torslanda:

Verksamheten bedrivs på Torslanda Gamla Flygplats där vi disponerar över ett stort flygvänligt område med både gräsytor och en väl tilltagen asfaltbana, väl lämpad för storskaliga modellflygplan.

På fältet har vi en fin klubbstuga.

 

MEDLEMSKAP

 

Medlemsavgifter för 2017.

Pga. höjd SMFF avgift med 50 kr har medlemsavgiften höjts med 50 kr för senior och familjemedlemskap.

 

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2017.

För att få modellflygnytt nr 2 skall medlemsavgiften vara klubben tillhanda senast 15 mars

 

För våra tävlande under 2017, är det nödvändigt med en tävlingslicens 200 kr,

skriv vilken klass ni avser att tävla i vid inbetalningen, t.ex. F3A, F3C.

Skall ni delta i en Internationella tävlingar, så behövs också en FAI-licens 50 kr

 

Kan vara lämpligt att göra dessa inbetalningar samtidigt med medlemsinbetalningen, så är det gjort.

 

Medlem, junior - 300 kronor:

25 år och yngre under 2017

 

Medlem, senior - 1080 kronor:

26 år och äldre under 2017

 

Familjemedlemskap - 1090 kronor:

26 år och äldre, samt obegränsat antal familjemedlemmar

25 år och yngre under 2017 med samma adress

 

Gästmedlem - 660 kronor:

Där SMFF-avgiften betalas i annan klubb

 

Supporter - 300 kronor

Är tänkt som ett sätt att stödja AKMG för sådana icke flygande personer som vill vara med på våra träffar, få klubbmeddelanden och vill ha kvar kontakten med AKMG trots att de inte flyger längre, får dock ingen Modellflygnytt.

 

AKMG:s postgiro är 52 63 66 - 0

I medlemsavgiften ingår dessutom en prenumeration av SMFF:s förbundstidning, Modellflygnytt, av många numera ansedd som Sveriges bästa modellflygtidning samt en försäkring när du flyger på Torslanda, som i princip täcker sådant som dina egna försäkringar inte täcker.

 

Vid frågor som rör medlemskap, kontakta Lennart Andersson vår KASSÖR

Stadgar

 

 

STYRELSE & FUNKTIONÄRER

 

 

 

 

ARNE NILSSON

ORDFÖRANDE

 

Tel 070-632 11 31

Epost ordforande@akmg.se

DICK DANIELSSON

VICE ORDFÖRANDE

 

Tel 070-432 38 35

Epost viceordforande@akmg.se

THOMAS ARVIDSSON

SEKRETERARE

 

Tel 073-735 32 24, 031-88 48 32

Epost sekreterare@akmg.se

SVEN KARLSSON

LEDARMOT 2

 

Tel 070-335 31 91

Epost ledarmot_2@akmg.se

MICHAEL HAGENSTRÖM

SUPPLEANT 1

 

Tel 070-585 01 08

Epost suppleant_1@akmg.se

RUNE ANDERSSON

REVISOR 1

 

Tel 070-965 46 50

Epost revisor_1@akmg.se

LENNART ANDERSSON

KASSÖR

 

Tel 070-692 71 64, 0303-22 71 64

Epost kassor@akmg.se

BENGT POUSARD

LEDARMOT 1

 

Tel 073-812 67 89, 031-330 55 85

Epost ledarmot_1@akmg.se

ULF JÖRNHEIM

LEDARMOT 3

 

Tel 070-510 34 29, 0303-162 15

Epost ledarmot_3@akmg.se

FREDRIK POUSARD

SUPPLEANT 2

 

Tel 073-942 56 36

Epost suppleant_2@akmg.se

MATS JOSEFSSON

REVISOR Suppleant 1

 

 

Epost

PETTER STRANDH

VALBEREDNING sammankallande

 

 

BENGT OLSSON & JAN PERSSON

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER OCH VERKSAMHETSOMRÅDEN

 

 

 

 

Radioflyg

Ulf Jörnheim

070-510 34 29

Helikopter

Björn Friberg

070-878 79 00

Linflyg

Sven Karlsson

070-335 31 91

Inomhusflyg

Bosse Olofsson

073-622 02 10

Fältchef

Björn Friberg

070-878 79 00

Säkerhetschef

Sven Karlsson

070-335 31 91

Miljöansvarig

Björn Friberg

070-878 79 00

Flygskolan

Bengt Pousard

073-812 67 89

Webbansvarig

Michael Hagenström

070-585 01 08

Medlemsregistret

Lennart Andersson

070-692 71 64

Lotteriföreståndare

Bengt Pousard

073-812 67 89

KONTAKTA OSS

Karholmsvägen 22,

Torslanda

Tel: 031-47 56 47

FÖLJ OSS

PROFILE

.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.