HEM

AeroKlubben Modell i Göteborg

 

Klubbinformation

Inomhusflygning

 

Bokade tider för inomhusflygning i Sandeklev sporthallen resp Friidrottshallen

Sporthallaen kl 9.30-11.30, friidrottshallen 11.30-14.00

 

v47

2016-11-27 sö - 09:30 - 11:30, 2:00 timmar i sporthallen

11:30 - 14:00, 2:30 timmar i friidrottshallen

 

v48

2016-12-04 sö - 09:30 - 11:30, 2:00 timmar i sporthallen

11:30 - 14:00, 2:30 timmar i friidrottshallen

 

v49

2016-12-11 sö - 09:30 - 11:30, 2:00 timmar i sporthallen

11:30 - 14:00, 2:30 timmar i friidrottshallen

 

v50

2016-12-18 sö - 09:30 - 11:30, 2:00 timmar i sporthallen

11:30 - 14:00, 2:30 timmar i friidrottshallen

 

 

Beläggning dvs hur många som deltar kommer att avgöra hur mycket tid vi kan använda / ha råd med ty man har återigen höjt avgifterna.

 

Bosse O 073-622 02 10

Medlemsavgifter för 2017

Nu är det dags att betala in medlemsavgiften för 2017.

På grund av höjd SMFF avgift med 50 kr har vi fått höja medlemsavgiften med 50 kr för senior och familjemedlemskap.

 

För att få modellflygnytt nr 2 skall medlemsavgiften vara klubben tillhanda senast 15 mars

 

För våra tävlande under 2017, så är det nödvändigt med en tävlingslicens 200 kr, skriv vilken klass ni avser att tävla i vid inbetalningen, t.ex. F3A, F3C. Skall ni vara med i Internationella tävlingar, så behövs också en FAI-licens 50 kr

 

Kan vara lämpligt att göra dessa inbetalningar samtidigt med medlemsinbetalningen, så är det gjort.

 

Medlem, junior - 300 kronor:

25 år och yngre under 2017

 

Medlem, senior - 1080 kronor:

26 år och äldre under 2017

 

Familjemedlemskap - 1090 kronor:

26 år och äldre, samt obegränsat antal familjemedlemmar

25 år och yngre under 2017 med samma adress

 

Gästmedlem - 660 kronor:

Där SMFF-avgiften betalas i annan klubb

 

Supporter - 300 kronor

Är tänkt som ett sätt att stödja AKMG för sådana icke flygande personer som vill vara med på våra träffar, få klubbmeddelanden och vill ha kvar kontakten med AKMG trots att de inte flyger längre, får dock ingen Modellflygnytt.

 

AKMG:s postgiro är 52 63 66 - 0

I medlemsavgiften ingår dessutom en prenumeration av SMFF:s förbundstidning,

Modellflygnytt, av många numera ansedd som Sveriges bästa modellflygtidning samt en försäkring när du flyger på Torslanda, som i princip täcker sådant som dina egna försäkringar inte täcker.

 

Vid frågor som rör medlemskap, ring Lennart Andersson 0303-22 71 64

Vid frågor om flygning, flygskola mm ring Bengt Pousard 031-330 55 85

Sidan uppdaterad 2016-11-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------